Gimnazija

Gimnazija

Kamniška gimnazija s svojo več kot 70-letno zgodovino omogoča pridobitev široke palete znanj in s svojo vsestranskostjo odlično pripravlja vse, ki si želijo uspešno nadaljevati šolanje na univerzi.

Gimnazijski program omogoča pridobitev široke splošne izobrazbe in je namenjen dijakom, ki nameravajo izobraževanje nadaljevati s študijem na univerzah v Sloveniji ali v tujini, kar jim omogočajo tudi v šoli pridobljeni certifikati.

Da je dijakom po opravljeni maturi pot odprta na vsa študijska področja, je pomemben dober rezultat in odgovoren posameznik, ki zna uskladiti želje, svoje sposobnosti in pričakovanja v družbi.

Z usmerjanjem dijakov v pripravo na maturo že v tretjem letniku in dodatnimi vsebinami v četrtem, smo uspešni tako pri rezultatih mature kot pri vpisu na izbrani študij.

 

Dijaki dosegajo nadpovprečne rezultate pri rednem šolskem delu, na maturi in na številnih tekmovanjih.

 

S stalnim strokovnim izpopolnjevanjem zaposlenih, ustvarjanjem vzpodbudnega učnega okolja, sodelovanjem s starši in odpiranjem šole v mednarodne povezave želimo dati dijakom priložnosti, da razvijejo vse svoje potenciale.

 

Na raziskovalno pot jih usmerimo v drugem letniku pri izbiri Interdisciplinarnega tematskega sklopa (ITS), kjer se dijaki lahko odločajo med petimi različnimi moduli. Moduli povezujejo različna predmetna področja, spodbujajo raziskovalni pristop k učenju in aktualne teme.

 

Želimo da se gimnazijec skozi šolanje pri nas vseskozi osebnostno razvija v smeri samostojne in odgovorne osebe, ki zna polno živeti in sodelovati z drugimi, kar omogočamo z dodatnimi in nadstandardnimi dejavnostmi v vseh štirih letih šolanja.

 

 

 

PREDMETNIK GIMNAZIJE

 

Usklajena merila ocenjevanja po strokovnih aktivih:

Slovenščina ; Ocenjevanje esejskih nalog

Angleščina

Nemščina in Italijanščina

Matematika

Kemija

Biologija, fizika in informatika

Zgodovina, sociologija in geografija

Filozofija, psihologija, in sociologija

Likovna umetnost in umetnostna zgodovina

Glasba

Ekonomija

Športna vzgoja

 

Dopolnitve usklajenih meril ocenjevanja zaradi pouka na daljavo - eno ocenjevalno obdobje (4. 12. 2020):

Slovenščina

Angleščina

Nemščina in Italijanščina

Matematika

Naravoslovje

Družboslovje in humanistika

Zgodovina in sociologija

Likovna umetnost in umetnostna zgodovina

Glasba

Ekonomija

Športna vzgoja