Stanje prijav

Šolsko leto 2022/23 GIMNAZIJA          EKONOMSKI TEHNIK   PREDŠOLSKA VZGOJA  

Razpisano št. mest

112

56 56

Število prijav 8.4.

96 40 56

Število prijav 25. 4. 

102 49 58
Število prijav 25.5. 102 56

57

 

Kandidati za vpis lahko prenašajo prijave na drug program ali drugo šolo do 25. 4. 2022 do 12. ure.

Opis postopka prenosa in obrazci so dosegljivi na spletni strani ministrstva Vpis v srednjo šolo.

 

Na programu gimnazija in ekonomski tehnik je število prijavljenih kandidatov za vpis po prenosu prijav manjše od števila prostih mest, kar pomeni, da bodo vsi kandidati sprejeti v prvem vpisnem roku. O postopku vpisa vas bomo pisno obvestili do 27.5.2022. 

 

Na programu predšolska vzgoja je število prijavljenih kandidatov za vpis po prenosu prijav večje od števila razpisanih mest. Zato bo svet šole v soglasju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport sprejel sklep o omejitvi vpisa. O tem bomo starše prijavljenih kandidatov pisno obvestili do 27. 5. 2022.