Stanje prijav

  GIMNAZIJA          EKONOMSKI TEHNIK   PREDŠOLSKA VZGOJA  

Razpisano št. mest

112

56 56

Število prijav 

157 41 56

Število prijav 22. 4. 

140 45 60

Stanje po prenosu prijav

140 48 60

 

Tu lahko kandidati za vpis na gimnazijo pogledate razporeditev po točkah zbranih v 7. in 8. razredu.


Kandidati za vpis lahko prenašajo prijave na drug program ali drugo šolo do 22. 4. 2021.