Stanje prijav

Stanje prijav
Šolsko leto 2023/24 GIMNAZIJA          EKONOMSKI TEHNIK   PREDŠOLSKA VZGOJA  

Razpisano št. mest

115

54 56

Število prijav 7.4.

157 60 57
Število prijav 13.4. 150 63

57

Število prijav 20.4. 138 65

60

Število prijav 24. 4. 

126 64 69
Število prijav 22.5. 126

63

70

 

Na programu gimnazija, ekonomski tehnik in predšolska vzgoja je število prijavljenih kandidatov za vpis na dan 7.4.2023 večje od števila razpisanih mest. Zato bo svet šole v soglasju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport sprejel sklep o omejitvi vpisa. O tem bomo starše prijavljenih kandidatov pisno obvestili do 29. 5. 2023.

 

Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa se opravi v dveh krogih. V prvem krogu se izbere kandidate za 90 % razpisanih mest. V drugem krogu lahko kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so prijavljeni, kandidirajo na preostalih 10 % mest na vseh šolah, ki omejujejo vpis in na vsa še prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov. Prijavnica za drugi krog izbirnega postopka se nahaja na tej povezavi. Opis postopka v drugem krogu najdete na tej povezavi

 

 

V spodnjih tabelah je navedeno število učencev, ki so prijave oddali na posamezni program. Iz teh seznamov je razvidno, na katerem mestu se, glede na do sedaj zbrane točke, nahaja določen učenec. Končno število točk še ni znano, saj učenci potrebujejo še ocene iz devetega razreda. To pomeni, da se lahko njihovo mesto do konca šolskega leta spremeni.  

Točke, potrebne za vpis, se izračunajo na podlagi ocen iz osnovne šole, kot je določeno v tabeli Točke.

 

Gimnazija

Št. doseženih točk

Št. učencev s tem številom točk

Število prijav

120

20

20

119

14

34

118

7

41

117

10

51

116

14

65

115

11

76

114

10

86

113

5

91

112

3

94

111

15

109

110

4

113

109

5

118

108

2

120

107 in manj

6

126

 

Ekonomski tehnik

Št. doseženih točk

Št. učencev s tem številom točk

Število prijav

100 in več

25

25

90 do 99

18

43

85 do 89

5

48

84

3

51

83

2

53

82 in manj

10

63

 

Predšolska vzgoja

Št. doseženih točk

Št. učencev s tem številom točk

Število prijav

100 in več

21

21

90 do 99

12

33

85 do 89

10

43

80 do 84

13

56

78 

4

60

77 in manj

10

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci imajo možnost, da do 24. aprila 2023 do 12. ure svojo prijavo iz kakršnihkoli razlogov prenesejo v drug izobraževalni program oziroma na drugo srednjo šolo. To storijo tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer so oddali prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca (na GSŠRM sta to erika.zabret@gssrm.si za program gimnazija ter ema.antoncic@gssrm.si za program ekonomskega tehnika in predšolske vzgoje), posredujejo skenirano / fotografirano izjavo o prenosu prijavnice, podpisano s strani kandidata in starša (objavljena je na spletni strani), v kateri pisno zaprosijo, da v njihovem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo.