Stanje prijav

 
GIMNAZIJA EKONOMSKI TEHNIK PREDŠOLSKA VZGOJA

Razpisano št. mest


112

56 56

Število prijav (8.4.2019)


105 27 55
Stanje po prenosu prijav (24.4.2019) 109                          30 56