Svet staršev

Za uresničevanje interesov staršev je na šoli oblikovan Svet staršev, ki je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na oddelčnih roditeljskih sestankih. 

 

Predsednik sveta staršev gimnazijskih oddelkov je Aleš Škorjanc.

Namestnik predsednika sveta staršev gimnazijskih oddelkov je Tine Golež.

Predsednik sveta staršev srednjih strokovnih oddelkov je Robert Kešpert.

Namestnica predsednika sveta staršev strokovnih oddelkov je Tanja Vdovč.

 

Zapisnik 1. seje sveta staršev v šolskem letu 2019/20

 

Poslovnik Sveta staršev