Svet staršev

Za uresničevanje interesov staršev je na šoli oblikovan Svet staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na oddelčnih roditeljskih sestankih. 

 

Predsednica sveta staršev gimnazijskih oddelkov je Barbara Novak.

Namestnica predsednice sveta staršev gimnazijskih oddelkov je Špela Grčar.

Predsednica sveta staršev srednjih strokovnih oddelkov je Robert Kešpert.

Namestnica predsednika sveta staršev strokovnih oddelkov je Tanja Vdovč.

 

Zapisnik 3. korespondenčne seje sveta staršev v šolskem letu 2023/24

Zapisnik 2. seje sveta staršev​​​​​​​ v šolskem letu 2023/24

Zapisnik 1.seje sveta staršev v šolskem letu 2023/24

Zapisnik 1.seje sveta staršev v šolskem letu 2022/23

Zapisnik 1, seje sveta staršev v šolskem letu 2021/22

Zapisnik 1. seje sveta staršev v šolskem letu 2020/21

 

Poslovnik Sveta staršev