Dijaška skupnost

Dijaška skupnost GSŠRM Kamnik je posebna z zakonom predvidena skupnost, namenjena dijakom, ki zanje organizira obšolsko življenje in delo in obravnava vprašanja, pomembna za dijake in povezana z vzgojno-izobraževalnim programom, organizacijo in upravljanjem šole ter daje organom šole svoje predloge in mnenja. Sestavljajo jo dijaki, izvoljeni za predstavnike v svojih oddelčnih skupnostih.

 

Predsedstvo dijaške skupnosti v šolskem letu 2022/23 sestavljajo:

  • Predsednik Matic Hrabar
  • Podpredsednik za gimnazijo Aleksander Šuštar
  • Podpredsednica za strokovne smeri Pia Rihter
  • Predstavnik gimnazije v svetu šole Matic Hrabar
  • Predstavnica strokovnih smeri v svetu šole Iza Trunk

 

Mentorica dijaške skupnosti je Tatjana Cvrtila Ložar.

 

Dijaška skupnost sprejema, organizira in izvaja programe na naslednjih področjih:

  • povezovanje dijakov v šoli, mestu in državi,
  • sodelovanje dijakov pri načrtovanih dejavnostih šole,
  • varovanje pravic dijakov,
  • kulturno-umetniškem, športnem, zabavnem in izobraževalnem področju,
  • na drugih področjih, ki so v interesu dijakov.

 

Deluje preko parlamenta, predsedstva in projektnih skupin.

 

Statut in načrt dela

Statut DS GSŠRM Kamnik

 

Predsedstvo

 

Parlament

Zapisnik 1. seje Parlamenta 20. 9. 2022

 

Projektne skupine

 

Volilna komisija

Zapisnik 1. seje VK 15. 9. 2021

Zapisnik 2. seje VK 22. 9. 2021

Zapisnik o rezultatu volitev predsednika DS

Zapisnik 1. seje VK 15. 12. 2021

Odlok o razpisu referenduma 

Glasovnica za referendum

Zapisnik o rezultatu referenduma o šolskem zvoncu