Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik

V programu ekonomski tehnik dajemo poudarek strokovnim modulom, ki omogočajo pridobitev širokih strokovnih znanj s prepletanjem praktičnih znanj in splošnih vsebin.

EKONOMSKI TEHNIK
Nudimo več izbirnih modulov: finančno poslovanje, materialno poslovanje, komercialno poslovanje, zavarovalne storitve, bančništvo in neposredno trženje, ki se izvajajo glede na interes dijakov v sodelovanju s podjetji v okolju.  Dijaki pa lahko izberejo tudi modul/predmet: športni management. Preberite si več!

Poglejte še: ET skozi oči dijakov in ET skozi oči bivših dijakov!

DEVETOŠOLEC, POZOR!
Čas je za vpis v srednjo šolo, pa še vedno ne veš kam?
Si morda razmišljal o ekonomski šoli, pa nisi prepričan, ali bi bila to zate prava izbira?
NAJ TI POMAGAMO - Srednjo ekonomsko šolo bi izbral, ker:

 • te zanima trgovanje, poslovanje, menedžiranje;
 • se rad igraš s številkami, še sploh, če za njimi stojijo konkretne stvari;
 • bi rad postal podjetnik;
 • bi že v srednji šoli rad delal na različnih projektih;
 • si slišal, da je program ekonomski tehnik razgiban, dijaki pa uživajo tudi na številnih strokovnih ekskurzijah;
 • bi se rad po štirih letih zaposlil in pričel z delom.

Te skrbi, da se kot bodoči ekonomski tehnik ne bi mogel zaposliti? Poglej, to je le nekaj letošnjih oglasov podjetij, kjer bi se danes lahko zaposlil z zaključeno srednjo ekonomsko šolo:


Zaposliš se lahko tudi v javni upravi, banki, zavarovalnici, borzno posredniški hiši, komercialni službi, tajništvu, kadrovski službi, službi tržnega komuniciranja, računovodstvu in skladišču ...

Kar pestro, se strinjaš?

Če te zanima še več, poglej, za kaj si usposobljen s končanim programom:

 • načrtovanje projektov z ustrezno informacijsko komunikacijsko tehnologijo;
 • načrtovanje, organiziranje in vodenje delovnih postopkov v podjetju;
 • izračunavanje osnovnih kazalcev uspešnosti poslovanja podjetja in osnovnih statističnih kazalcev ter razumevanja njihove uporabe pri analizi gospodarskih pojavov;
 • ravnanje skladno s pravili pravnega sistema sodobne države;
 • vrednotenje posledic različnih ekonomskih odločitev za razvoj gospodarstva, celotne družbe in narave;
 • razvijanje delovne odgovornosti v postopkih ustanovitve gospodarskih družb;
 • izvajanje trženjskih aktivnosti;
 • uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in gradivi, za izpolnjevanje dokumentacije in vodenje ustreznih evidenc.


Te je ob tem zaskrbelo, da je vse skupaj prezapleteno? Sploh ne! Da boš boljše razumel življenje srednješolca v programu ekonomski tehnik, si oglej video predstavitev, ki so ga v promocijo programa posneli na CPI v okviru projekta Moja izbira.si, sodelovala pa je tudi GSŠRM Kamnik:

Kaj pa, če bi po srednji šoli želel nadaljevati s študijem?
Seveda je možno tudi to - s poklicno maturo končan program omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Še vedno oklevaš?
Najboljše, da si vse skupaj ogledaš v živo na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik. 15. in 16. februarja 2019 te čakamo na informativnem dnevu, pa tudi sicer si dobrodošel, da se oglasiš pri nas, se pogovoriš s svetovalkami ali kakšno šolsko uro celo preživiš pri pouku z našimi dijaki.

 

VPIS V PROGRAM EKONOMSKI TEHNIK
Program temelji na prepletanju teoretičnih znanj v obliki modulov s poudarkom na praktičnem delu. Ponuja splošno izobrazbo, kjer so izpostavljeni:

 • povezanost med splošnimi in strokovnimi znanji, ki so usklajena z zahtevami tržnega gospodarstva,
 • spodbujanje in razvijanje podjetniške miselnosti, timskega dela, samostojnosti pri delu in inicativnosti,
 • razvijanje informacijskih znanj, • strokovna terminologija tujega jezika,
 • poslovno komuniciranje in pravila poslovnega bontona.


Strokovni del programa je sestavljen iz štirih obveznih modulov ter dveh skupin izbirnih modulov - iz prve skupine dijak izbere dva, iz druge skupine enega. Izbirni moduli so po vsebini nadgradnja obveznih, kjer je poudarek na uporabi tehničnih znanj v praksi in pridobivanju dodatnih praktičnih izkušenj na izbranem področju.
 

GROBI KURIKUL

FINI KURIKUL

Katalogi znanj - odprti kurikul

 

NOZ 1.letnik

NOZ 2.letnik

NOZ 3.letnik

NOZ 4.letnik

 

Prilagoditve preverjanja in ocenjevanja znanja v času poučevanja na daljavo

Tabela prilagoditev ocenjevanja za posamezne oddelke