Svet šole

Svet šole je organ šole, ki ga glede na ustanovitveni akt sestavljajo:

Predstavniki staršev:

 • Boris Gabrič
 • Tomaž Petak
 • Robert Kešpert

 

Predstavnika dijakov:

 • Lana Čehić
 • Timotej Rauter

 

Predstavniki ustanovitelja:

 • Vesna Janežič
 • Barbara Jančar Rozman
 • Estera Možina

 

Predstavniki šole:

 • Rafaela Kožlakar, predsednica Sveta šole
 • Klavdija Pikelj Grobelnik, podpredsednica Sveta šole
 • Andreja Sabati Šuster
 • dr. Erika Zabret
 • Majda Zabrič

 

Pristojnosti Sveta šole so opredeljene v Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja in Ustanovitvenem aktu GSŠRM Kamnik.