Svet šole

Svet šole je organ šole, ki ga glede na ustanovitveni akt sestavljajo:

Predstavniki staršev:
 • Boris Gabrič
 • Tomaž Petak
 • Aleksander Uršič


Predstavnici dijakov:
 • Klara Flerin
 • Špela Rak


Predstavniki ustanovitelja:
 • Vesna Janežič
 • Barbara Jančar Rozman
 • Estera Možina


Predstavniki šole:
 • Peter Juhant
 • Rafaela Kožlakar, predsednica Sveta šole
 • Klavdija Pikelj Grobelnik, podpredsednica Sveta šole
 • Andreja Sabati Šuster
 • Majda Zabrič


Pristojnosti Sveta šole so opredeljene v Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja in Ustanovitvenem aktu.