Krožki

V okviru izbirnih vsebin se izvajajo tudi vsi krožki, ki jih na šoli organiziramo, če je za posamezno dejavnost dovolj zanimanja. Izvedba krožkov je objavljena po pregledu interesov in po dogovoru z mentorji oziroma vodji krožkov.

Razpored izvajanja krožkov v šolskem letu 2019/20:

KROŽKI 2019/2020