Krožki

V okviru izbirnih vsebin se izvajajo tudi vsi krožki, ki jih na šoli organiziramo, če je za posamezno dejavnost dovolj zanimanja. Izvedba krožkov je objavljena po pregledu interesov in po dogovoru z mentorji oziroma vodji krožkov. V šolskem letu 2019/20 smo pripravili naslednje krožke: