Učitelji/razredniki

 

Razredniki in njihovi namestniki

RAZRED

RAZREDNIK

NAMESTNIK

1. A

Vrankar Lojze

Jeras Cirila

1. B

Švraka Marija

Zabret Marta

1. C

Pavlinič Tanja

Kožlakar Rafaela

1. Č

Mandeljc Milan

Trškan Sonja

1. D

Vidmar Irena

Gere Marija

1. E

Ogrin Barbara

Zore Rok

1. F

Zore Rok

Juhart Katarina

1. G

Kralj Marjeta

Kušar Andreja

2. A

Grm Žan

Švraka Marija

2. B

Vresnik Ožbej

Hribar Nataša

2. C

Cvrtila Ložar Tatjana

Stele Kralj Brigita

2. Č

Blatnik Nadja

Capuder Mermal Renata

2. D

Pirš Viktorija

Dernulovec Gabi

2. E

Dernulovec Gabi

Pirš Viktorija

2. F

Kušar Andreja

Kepic Daša

2. G

Jamšek Kristina

Krapš Ksenija

3. A

Žumer Ines

Vresnik Ožbej

3. B

Jeras Cirila

Vrankar Lojze

3. C

Balantič Katja

Grm Žan

3. Č

Resman Jana

Perhavec Suzana

3. D

Potočnik Žan

Šturm Maja

3. E

Žavbi Tanja Jana

Janežič Marta

3. F

Pavlović Cvrtila Nataša

Kralj Marjeta

3. G

Janežič Marta

Krapš Ksenija

4. A

Kavka Dušan

Jamšek Kristina

4. B

Trškan Sonja

Zabret Marta

4. C

Stele Kralj Brigita

Žumer Ines

4. Č

Zorman Tatjana

Kavka Dušan

4. D

Mrak Irja

Gere Marija

4. E

Pikelj Grobelnik Klavdija

Vlašič Vilfan Valerija

4. F

Pertot Tomažič Jana

Pavlinič Tanja

4. G

Fabjan Vesna

Mrak Irja

MT

Vlašič Vilfan Valerija

Fabjan Vesna

 

 

 

 

Razredniki in njihovi namestniki

Vsi učitelji na GSŠRM

 

 

Priimek in ime

predmet

e-naslov

Antončič Ema

strokovni predmeti

ema.antoncic@gssrm.si

Balantič Katja

angleščina, interdisciplinarni tematski sklop

katja.balantic@gssrm.si

Bergant Stanka

matematika, matematika za otroke

stanka.bergant@gssrm.si

Blatnik Nadja

umetnostna zgodovina, likovna umetnost, slovenščina, interdisciplinarni tematski sklop

nadja.blatnik@gssrm.si

Breznik Teja

slovenščina

teyabreznik@gmail.com

Burkeljca Sabina

matematika za otroke

sabina.burkeljca@gssrm.si

Capuder Mermal Renata

kemija, interdisciplinarni tematski sklop, naravoslovje za otroke

renata.capuder.m@gssrm.si

Cvrtila Ložar Tatjana

angleščina

tatjana.cvrtila.lozar@gssrm.si

Černeha Oliva

glasba, ustvarjalno izražanje - inštrument

oliva.cerneha@gssrm.si

Dernulovec Gabi

kemija, biologija, naravoslovje za otroke

gabi.dernulovec@gssrm.si

Fabjan Vesna

slovenščina

vesna.fabjan@gssrm.si

Gere Marija

nemščina

marija.gere@gssrm.si

Gregorič Gabrijela

multimedija v poslovanju, inform.komunik.tehnol., projektno ustvarjanje, znakovno sporazumevanje

gabrijela.gregoric@gssrm.si

Grm Žan

zgodovina

zan.grm@gssrm.si

Hladnik Alenka

filozofija, psihologija, interdisciplinarni tematski sklop

alenka.hladnik@gssrm.si

Hribar Nataša

slovenščina

natasa.hribar@gssrm.si

Ilibašič Mateja

italijanščina, sociologija

mateja.ilibasic@gssrm.si

Jamšek Kristina

slovenščina

kristina.jamsek@gssrm.si

Janežič Marta

angleščina

marta.janezic@gssrm.si

Jelič Bizjak Nina

sociologija

nina.jelic@guest.arnes.si

Jeras Cirila

biologija

cirila.jeras@gssrm.si

Juhart Katarina

športna vzgoja, igre za otroke, ustvarjalno izražanje otrok

katarina.juhart@gssrm.si

Juhart Matej

športna vzgoja

m.juhart@gssrm.si

Kajan Aida

ekonomski strokovni moduli

aida.kajan@gssrm.si

Kastelic Malner Boža

ustvarjalno izražanja – inštrument, ustvarjalno izražanje - glasba

boza.kastelic@gssrm.si

Kavka Dušan

matematika

dusan.kavka@gssrm.si

Kepic Daša

ustvarjalno izražanja - inštrument, ustvarjalno izražanje - glasba

dasa.arhar@gssrm.si

Kimovec Franci

sodobno gospodarstvo, poslovanje podjetij, delovanje upravnih organov

franci.kimovec@gssrm.si

Klemenčič Janez

informatika, multimedija v poslovanju, poslovni projekti, informacijsko komunik.tehnologija

janez.klemencic@gssrm.si

Kožlakar Rafaela

kemija

rafaela.kozlakar@gssrm.si

Kralj Marjeta

zgodovina, slovenščina, ustvarjalno izražanje - jezikovno, družboslovje za otroke

marjeta.kralj@gssrm.si

Krapš Ksenija

matematika

ksenija.kraps@gssrm.si

Krevs Mojca

varno in zdravo okolje

mojca.krevs@gssrm.si

Kušar Andreja

angleščina

andreja.kusar@gssrm.si

Kušar Vinko

informatika, multimedija v poslovanju

vinko.kusar@gssrm.si

Lukan Alenka

športna vzgoja

alenka.lukan@gssrm.si

Mandeljc Milan

angleščina, interdisciplinarni tematski sklop

milan.mandeljc@gssrm.si

Mrak Irja

matematika, matematika za otroke

irja.mrak@gssrm.si

Ogrin Barbara

športna vzgoja

barbara.ogrin@gssrm.si

Pavlinič Tanja

matematika

tanja.pavlinic@gssrm.si

Pavlović Cvrtila Nataša

slovenščina, ustvarjalno izražanje otrok - jezikovno

natasa.pavlovic-cvrtila@gssrm.si

Perhavec Suzana

fizika, interdisciplinarni tematski sklop

suzana.perhavec@gssrm.si

Pertot Tomažič Jana

slovenščina

jana.pertot@gssrm.si

Petkovšek Špela

športna vzgoja

spela.petkovsek@guest.arnes.si

Pikelj Grobelnik Klavdija

ekonomika poslovanja, znakovno sporazumevanje, projektno ustvarjanje, poslovanje podjetij

klavdija.pikelj@gssrm.si

Pirš Viktorija

bančno poslovanje, ekonomika poslovanja, poslovno komuniciranje z bontonom, poslovanje podjetij

viktorija.pirs@gssrm.si

Plemenitaš Saša

ekonomski strokovni moduli

sasa.jagodic@gssrm.si

Polajžer Stanislava

geografija, zgodovina

stanislava.polajzer@gssrm.si

Potočnik Uršula

geografija, interdisciplinarni tematski sklop

ursula.dacic@gssrm.si

Potočnik Žan

sodobno gospodarstvo, poslovanje podjetij, delovanje upravnih organov

zan.potocnik@gssrm.si

Rakef Vesna

Likovna umetnost, ustvarjalno izražanje

vesna.rakef@gssrm.si

Repanšek Žiga

športna vzgoja

ziga.repansek@gssrm.si

Resman Jana

biologija, interdisciplinarni tematski sklop

jana.resman@gssrm.si

Rudolf Katarina

psihologija, razvoj in učenje predšolskega otroka, interdisciplinarni tematski sklop

katarina.rudolf@gssrm.si

Rustja Turniški Sara

umetnost, ustvarjalno izražanje - inštrument

sara.rustja-turniski@gssrm.si

Sabati Šuster Andreja

interdisciplinarni tematski sklop

andreja.sabati@gssrm.si

Schlegel Andreja

ustvarjalno izražanje - likovno, umetnost

andrej.schlegel@gssrm.si

Smolnikar Matic

ustvarjalno izražanje

matic.smolnikar@gssrm.si

Stele Kralj Brigita

nemščina, jezikovno izražanje otrok

brigita.stele@gssrm.si

Škoberne Pavel

psihologija, veščine sporazumevanja

pavel.skoberne@gssrm.si

Šturm Maja

slovenščina

maja.sturm@gssrm.si

Švraka Marija

nemščina, projektno ustvarjanje

marija.svraka@gssrm.si

Tominc Katja

ustvarjalno izražanje - inštrument

katja.tominc@gssrm.si

Tomše Uroš

multimedija v poslovanju, poslovni projekti

uros.tomse@gssrm.si

Trškan Sonja

geografija, interdisciplinarni tematski sklop

sonja.trskan@gssrm.si

Vidmar Irena

matematika

irena.vidmar@gssrm.si

Vlašič Vilfan Valerija

sodobno gospodarstvo, ekonomija, finančno poslovanje

valerija.vilfan@gssrm.si

Voljč Vitka

poslovanje podjetij, poslovni projekti, neposredno trženje, ekonomika poslovanja, materialno knjigovodstvo

vitka.voljc@gssrm.si

Vrankar Lojze

fizika, interdisciplinarni tematski sklop

lojze.vrankar@gssrm.si

Vresnik Ožbej

zgodovina, interdisciplinarni tematski sklop

ozbej.vresnik@gssrm.si

Vrhovnik Vera

biologija

vera.vrhovnik@guest.arnes.si

Zabret Marta

matematika

marta.zabret@gssrm.si

Zore Rok

športna vzgoja

rok.zore@gssrm.si

Zorman Tatjana

slovenščina, kurikulum oddelka v vrtcu, pedagogika in pedagoški pristopi v predš. obdobju

tatjana.zorman@gssrm.si

Zukanovič Mateja

družboslovje za otroke

mateja.zukanovic@gssrm.si

Žavbi Tanja Jana

slovenščina

tanjajana.zavbi@gmail.com

Žumer Ines

angleščina

ines.zumer@gssrm.si

Vsi učitelji