Praktično usposabljanje z delom (PUD)

Praktično usposabljanje z delom (PUD)

Praktično usposabljanje z delom (PUD) je del obveznega programa za dijake ekonomskega tehnika in predšolske vzgoje.

 

Več o praktičnem usposabljanju pri delodajalcih si lahko preberete na povezavi PUD.

 

Praktično usposabljanje organiziramo z različnimi delodajalci, dijaki se lahko odločijo tudi za opravljanje PUD v tujini.

 

EKONOMSKI TEHNIK

Na praktično usposabljanje z delom odhajajo v podjetja dijaki drugih in tretjih letnikov. S podjetji, kjer dijaki opravljajo PUD, šola podpiše pogodbo.

 

Praktično usposabljanje v šolskem letu 2022/23 bo potekalo:

  • za dijake 2. letnika v času od 27. 3. do 7. 4. 2023 in
  • za dijake 3. letnika v času od  29. 5. do  9. 6. 2023.


Organizacijo PUD vodi Viktorija Pirš.

 

 

PREDŠOLSKA VZGOJA

Praktično izobraževanje v delovnem procesu v programu predšolske vzgoje, v štirih letih šolanja, obsega 10 tednov in omogoča doseganje ciljev, ki jih v šoli ne moremo uresničiti, so pa pomembni pri razvijanju poklicnih kompetenc. Nosilec izobraževanja sta vrtec in šola.

 

Praktično usposabljanje v šolskem letu 2022/23 bo potekalo:

  • v času od 17. 4. do 21. 4. 2023 za 1. letnik,
  • v času od 20. 3. do 31. 3. 2023 za 2. letnik,
  • v času od 29. 5. do 9. 6. 2023 za 3. letnik in
  • v času od 3. 10. do 28. 10. 2022 za 4. letnik.


Organizacijo PUD vodi Klavdija Pikelj Grobelnik.