Praktično usposabljanje z delom (PUD)

Praktično usposabljanje z delom (PUD)

Praktično usposabljanje z delom (PUD) je del obveznega programa za dijake ekonomskega tehnika in predšolske vzgoje.

 

Več o praktičnem usposabljanju pri delodajalcih si lahko preberete na povezavi PUD.

 

Praktično usposabljanje organiziramo z različnimi delodajalci, dijaki se lahko odločijo tudi za opravljanje PUD v tujini.

 

EKONOMSKI TEHNIK

Na praktično usposabljanje z delom odhajajo v podjetja dijaki drugih in tretjih letnikov. S podjetji, kjer dijaki opravljajo PUD, šola podpiše pogodbo.

 

Praktično usposabljanje v šolskem letu 2020/21 bo potekalo:

  • za dijake 2. letnika v času od 31. 5. do 11. 6. 2021 in
  • za dijake 3. letnika v času od  8. 3. do  19. 3. 2021.


Organizacijo PUD vodi Viktorija Pirš.

 

 

PREDŠOLSKA VZGOJA

Praktično izobraževanje v delovnem procesu v programu predšolske vzgoje, v štirih letih šolanja, obsega 10 tednov in omogoča doseganje ciljev, ki jih v šoli ne moremo uresničiti, so pa pomembni pri razvijanju poklicnih kompetenc. Nosilec izobraževanja sta vrtec in šola.

 

Praktično usposabljanje v šolskem letu 2020/21 bo potekalo:

  • v času od 11. 1. do 15. 1. 2021 za 1. letnik,
  • v času od 1. 3. do 12. 3. 2021 za 2. letnik,
  • v času od 15. 3. do 26. 3. 2021 za 3. letnik in
  • petki od 25. 9. 2020 do 18. 12. 2020 in strnjeno od 18. 1. do 29. 1. 2021 za 4. letnik.


Organizacijo PUD vodi Klavdija Pikelj Grobelnik.