Tekmovanja

Na šoli organiziramo različna tekmovanja, na katerih dijaki dosegajo odlične rezultate. Na tekmovanja jih pripravljajo učitelji in zunanji mentorji.

Tako lahko sodelujejo na tekmovanju iz: angleščine, nemščine, francoščine, italijanščine, angleške bralne značke, nemške bralne značke, eko šole, za Cankarjevo priznanje, eko šole, ekonomije, poslovne matematike in statistike, fizike, kemije, biologije, geografije, zgodovine, filozofije, prava, memoriade, informatike, astronomije, znanja o sladkorni bolezni, matematičnega kenguruja, logike, razvedrilne matematike, ...

 

Napovedane priprave na tekmovanja v šolskem letu: PRIPRAVE NA TEKMOVANJEZ izdelano raziskovalno nalogo se predstavijo na tekmovanju Znanost mladini: RAZISKOVALNA DEJAVNOST

 

Več znanja za več turizma

 

Turistična zveza Slovenije organizira tekmovanje “Več znanja za več turizma”.  Udeležile so se ga dijakinje iz 4.E,  Anastasija Stojmanovska, Lara Pintar, Amila Silić in Anja Škarja.

V sklopu  tekmovanja so morale izdelati turistični spominek Kamnika in posneti predstavitveni video posnetek, ki je na ogled na PREDSTAVITVENI VIDEO.

Projektno nalogo si lahko ogledate na povezavi NALOGA.