Maturitetni tečaj

Na šoli izvajamo tudi redni program maturitetni tečaj, ki je oblika rednega šolanja in traja eno šolsko leto (od začetka oktobra do začetka mature).

Namenjen je absolventom srednjih poklicnih, tehniških in strokovnih šol, ki so zaključili šolanje z zaključnim izpitom ali s poklicno maturo. Vpišejo se lahko tudi nekdanji gimnazijci, če so zaključili tri letnike gimnazije in prekinili šolanje za najmanj eno leto.

Dijak se lahko redno izobražuje v programu maturitetni tečaj le, če pred tem (v predhodnem izobraževanju) še ni ponavljal ali prestopil v drug izobraževalni program brez napredovanja.
 

Rokovnik za prijavo za šolsko leto 2024/25 se nahaja na tej povezavi.  Pouk se bo pričel predvidoma 1.10.2024.

 

Prijavnica se nahaja na tej povezavi.

Za prijavo in informacije se obrnite na Eriko Zabret: erika.zabret@gssrm.si ali 01/830 32 10.

 

  

Predmetnik določa obseg, ki omogoča pripravo na tri obvezne in dva izbirna maturitetna predmeta.

Z uspešno opravljenim maturitetnim tečajem si dijaki pridobijo pravico do opravljanja mature.

 

Predmetnik MT

OBVEZNI PREDMETI NA MATURI število ur tedensko
Matematika 6
Slovenščina 6
Angleški jezik 6
IZBIRNI PREDMETI*  
Geografija 4
Ekonomija 4
Zgodovina 4


    *kandidat izbere dva predmeta