Maturitetni tečaj

Na šoli izvajamo tudi redni program maturitetni tečaj, ki je oblika rednega šolanja in traja eno šolsko leto (od začetka oktobra do začetka mature).

Namenjen je absolventom srednjih poklicnih, tehniških in strokovnih šol, ki so zaključili šolanje z zaključnim izpitom ali s poklicno maturo. Vpišejo se lahko tudi nekdanji gimnazijci, če so zaključili tri letnike gimnazije in prekinili šolanje za najmanj eno leto.

Predmetnik določa obseg, ki omogoča pripravo na tri obvezne in dva izbirna maturitetna predmeta.

Z uspešno opravljenim maturitetnim tečajem si dijaki pridobijo pravico do opravljanja mature.


Predmetnik MT

OBVEZNI PREDMETI NA MATURI število ur tedensko
Matematika 6
Slovenščina 6
Angleški jezik 6
IZBIRNI PREDMETI*  
Geografija 4
Ekonomija 4
Zgodovina 4

    *kandidat izbere dva predmeta