Vpis

Vpis v vse programe poteka od 3. do 26. september 2019 oz. do zapolnitve razpisanih mest po urniku:


PONEDELJEK.       10.00  – 12.00 in 13.00  – 15.00

TOREK:                 10.00  – 12.00 in 14.00  – 17.30

SREDA:                 10.00  – 12.00 in 14.00  – 17.30
ČETRTEK:             10.00  – 12.00 in 14.00  – 17.30
PETEK:                 10.00  – 12.00 in 13.00  – 15.00


POGOJI ZA VPIS
Programi PREDŠOLSKA VZGOJA, EKONOMSKI TEHNIK, GASTRONOMIJA IN TURIZEM ter GIMNAZIJA so javno veljavni programi za pridobitev izobrazbe, v katere se lahko vpišejo posamezniki, ki so uspešno končali osnovno ali srednjo šolo, ki niso zaključili izobraževanja v rednem srednješolskem izobraževanju ali pa se v izbrani program želijo preusmeriti iz drugih srednješolskih programov.

V izbrani program se lahko vpišete v času vpisa (septembra) ali čez celo šolsko leto, če so v programu še na voljo prosta mesta. Vpis poteka v pisarni IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH (pritličje šole). Ob vpisu je treba poravnati vpisnino ter prvi in drugi obrok šolnine oz. plačilo opravljanja ustreznega števila izpitov po predmetniku v enkratnem znesku ali po dogovoru v dveh obrokih.

Ob vpisu v programe za pridobitev izobrazbe predložite naslednje dokumente (obvezni dokumenti so označeni odebeljeno):

  • izpisek iz rojstne matične knjige ali osebni dokument,
  • spričevala oz. obvestila o uspehu za VSE letnike izobraževanja na programih, ki ste jih do sedaj obiskovali, ali dokazilo o zaključeni osnovni šoli,
  • potrdila o opravljenih izpitih,
  • spričevala poklicne ali splošne mature (če ste le-to že opravljali),
  • potrdila o drugem formalnem ali neformalnem izobraževanju (npr. glasbena šola).


Če ste neposredno pred vpisom na enoto IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH obiskovali redno šolo, morate predložiti tudi izpisnico iz te šole. Spričevalom, izdanim v tujini, morate priložiti uradni prevod.