Ekskurzije in projektni dnevi

Ekskurzije in projektni dnevi

Strokovne ekskurzije in projektne dneve organiziramo kot del učnega načrta posameznega predmeta, kot del OIV in IND, ter kot nadstandardni program za vse dijake šole.

 

Za  maturantsko ekskurzijo 3. letnikov šola pripravi ponudbo, ki jo izberejo dijaki in starši. Dijake oddelka praviloma spremlja razrednik in profesorji.

 

Načrt obveznih in nadstandardnih ekskurzij ter projektnih dni je na povezavi:

NAČRTOVANE EKSKURZIJE IN PROJEKTNI DNEVI V ŠOLSKEM LETU