Vizija in poslanstvo

Vizija in poslanstvo

Vizija šole je postati najboljša izobraževalna organizacija, ki nenehno prepoznava potrebe in zahteve družbe po znanju in spretnostih ter se nanje odziva s kakovostnim izobraževanjem v stimulativnem in prijaznem okolju. Želimo postati visoko nadpovprečna šola po učnih dosežkih ter v rezultatih šolskih in obšolskih dejavnosti.

Naše osrednje vrednote so zaupanje, profesionalnost in prilagodljivost. Zaupanje pri pomembnih osebnih odločitvah povrnemo z individualno obravnavo, s spoštovanjem osebnosti in dostojanstva vsakega udeleženca. Profesionalnost zaposlenih temelji na strokovni odličnosti, izkušnjah, predanosti delu, stalnem izobraževanju in posluhu za posameznika. Prilagodljivost je kakovost posameznika in izobraževalnega procesa, s pomočjo katerega sledimo potrebam okolja in se nanje ustvarjalno odzivamo.