Učbeniški sklad

Dijaki si lahko v knjižnici izposodijo komplete učbenikov za vse letnike. Naročilnico za izposojo izpolnijo ob koncu šolskega leta za naslednji letnik.

Dijaki iz socialno šibkejših družin si lahko učbenike izposodijo brezplačno. Pri presoji upravičenosti se upošteva tudi mnenje Centra za socialno delo.


Seznami učbenikov po programih

Seznam učbenikov za gimnazijo

Seznam učbenikov za predšolsko vzgojo

Seznam učbenikov za program ekonomski tehnik

 

Povezava na naročilnico (za dijake od 2. do 4. letnika)