Razpisi

RAZPIS ZA ODDAJO ŠOLSKIH PROSTOROV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020


V skladu z okrožnico Ministrstva za šolstvo, znanost in šport št. 6035/16/2011/2 in v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) objavljamo razpis za oddajo šolskih prostorov v šolskem letu 2019/2020, in sicer:

·        veliko telovadnico,

·        malo telovadnico,

·        predavalnico,

·        učilnice,

·        jedilnico,

·        fitnes,

·        garderobo.Na razpis se lahko prijavite do torka, 2. 7. 2019. Vlogo z želenim terminom najema pošljite na e-naslov: simona.albiani@gssrm.si.

Cene najema prostorov bodo usklajene in potrjene v mesecu septembru 2019 na seji Sveta šole. Najemne pogodbe bodo sklenjene za največ eno leto.