Razpisi

RAZPIS ZA ODDAJO ŠOLSKIH PROSTOROV V ŠOLSKEM LETU 2022/23

 

V skladu z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 6035/16/2011/2 in v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) objavljamo razpis za oddajo šolskih prostorov v šolskem letu 2022/2023, in sicer:

  • veliko telovadnico,
  • malo telovadnico,
  • predavalnico,
  • učilnice,
  • jedilnico,
  • fitnes,
  • garderobo.

Na razpis se lahko prijavite do četrtka, 30. 6. 2022.

Vlogo z želenim terminom najema pošljite na e-naslov: simona.albiani@gssrm.si.

Cene najema prostorov bodo usklajene in potrjene v mesecu septembru 2022 na seji Sveta šole. Najemne pogodbe bodo sklenjene za največ eno leto.