Šolski sklad

Šolski sklad staršev je nastal na pobudo staršev in vodstva šole leta 1998, saj so od takrat sredstva, ki jih država namenja srednjim šolam za vzdrževanje materialnega stanja, ki bi omogočala kakovostno delo dijakov in učiteljev, izjemno majhna. Dijakom smo v preteklih letih omogočili različne dejavnosti in opremili šolo, kar je bilo v veliki meri sofinancirano iz prostovoljnih prispevkov staršev: računalniška oprema v učilnicah in v knjižnici, video in avdio oprema, garderobne omarice, dodatne priprave na maturo, mednarodne izmenjave, strokovna in leposlovna literatura, revije, izvedba izbirnih vsebin, ...

Zahvaljujemo se vsem staršem in donatorjem, ki ste prispevali sredstva, saj bi brez vaše pomoči težje vzdrževali opremljenost šole in izvajanje dodatnih dejavnosti.

Predsednik Upravnega odbora šolskega sklada v šolskem letu 2023/24 je Kartini Djalil

 

Pravila šolskega sklada GSŠRM

Merila za dodeljevanje sredstev

 

ZAPISNIKI

 

Zapisnik 1. sestanka 2023-24

 

 

Zapisnik 3. sestanka 2022-23

Zapisnik 2. sestanka 2022-23

Zapisnik 1. sestanka 2022-23