Nagovor

 

 

 

Drage dijakinje, dragi dijaki, spoštovani starši in ostali obiskovalci naše spletne strani!

 

 

Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra je šola z več kot 70-letno tradicijo, prepoznavna je v lokalnem okolju, po odmevnih rezultatih tudi širom Slovenije, pogosto pa celo izven državnih meja. Bogata tradicija je hkrati zaveza uspešnega dela sedanjih in prihodnjih generacij. Vizija šole dijake in zaposlene usmerja k skupnemu cilju, to je zagotavljanju varnega in spodbudnega učnega ter delovnega okolja za pridobivanje znanja, praktičnih izkušenj in delovnih navad, s katerimi so dijaki po štirih letih kos izzivom sodobnega trga dela oziroma zahtevam študija na izbranih fakultetah.

 

Zavedamo se, da je čas, ki ga mladostniki preživijo v srednji šoli, eno izmed najpomembnejših življenjskih obdobij, ko poleg samega izobraževanja oblikujejo tudi svoje osebnosti. S šolskimi in številnimi obšolskimi dejavnostmi zato spodbujamo razvoj najrazličnejših talentov in sposobnosti, samostojnosti, kritičnega mišljenja, družbene in okoljske ozaveščenosti ter vsega, kar pripomore k razvoju odgovorne in vsestransko bogate osebnosti. Dijake vseh programov vključujemo v številne krožke, projekte in aktivnosti, kjer se razvijajo na jezikovnem, družboslovnih, naravoslovnih, športnih in kulturno-umetniških področjih.

 

Znanje je vrednota, ki jo moramo razvijati in negovati, ji nameniti čas in se zanjo kdaj pa kdaj tudi odrekati. Z iskrenostjo, strpnostjo in spoštljivo komunikacijo ustvarjamo vzpodbudno okolje, ki povezuje zaposlene in dijake, njihove starše in skrbnike, zato lahko s skupnimi močmi premagujemo številne ovire na poti do cilja ter z optimizmom zremo v prihodnost.

 

 

                                                                            Vaš ravnatelj, dr. Branislav Rauter