Dežurstvo dijakov

Dežurstvo izvajajo dijaki 3. letnika po razporedu, ki ga pripravi pomočnik ravnateljice. Organizacija in naloge dežurnih dijakov so opredeljene v:

Navodila za dežurne dijake