Šolska prehrana

Šola spodbuja zdrave življenjske navade, med katerimi je tudi redna in zdrava prehrana. Tako imajo dijaki na razpolago prostorno jedilnico in kuhinjo, ki pripravlja malice in kosila. V spremenjenih razmerah izvajanja pouka je prostor za malico v matičnih učilnicah.

Malica poteka v glavnem odmoru: od 10.20 do 10.50. Kosilo je na voljo od 12.30 do 14.30.

 

Organizacijo prehrane v šolskem letu 2020/21 si lahko ogledate na povezavi Organizacija šolske prehrane.

V primeru, da dijak ali dijakinja potrebuje medicinsko utemeljeno dietno prehrano so navodila v priponki DIETA.
 

Organizatorica šolske prehrane je Karmen Belina. (tel. 01 830 32 12)


Sistem za prijavo malice - eAsistent

 

JEDILNIKI
Malica september     Kosilo september
Malica oktober           Kosilo oktober
Malica november Kosilo november
Malica december Kosilo december
Malica januar Kosilo januar
Malica februar Kosilo februar
Malica marec Kosilo marec
Malica april Kosilo april
Malica maj Kosilo maj
Malica junij Kosilo junij