Protokol GSŠRM o izvedbi pouka ob sproščanju ukrepov

Na šoli smo sprejeli protokol, ki dopolnjuje oziroma spreminja določila hišnega reda za čas izvedbe pouka in opravljanja splošne ter poklicne mature ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19. Za dijake 4. letnika bomo izvajali pouk od 18. 5. 2020 naprej po urniku, ki bo posredovan dijakom v četrtek, 14. 3. 2020.