Usmeritve glede koronavirusa (COVID-19) na GSŠRM

Kamnik, 10. 3. 2020

 

Na šoli natančno spremljamo obvestila in se ravnamo po navodilih Ministrstva za zdravje in NIJZ o preventivnih ukrepih glede koronavirusa.

Za zdaj pouk poteka kot običajno, enako velja za predavanja v okviru izobraževanja odraslih.

Odpovedali oziroma prestavili smo vse oblike pouka izven šole (ekskurzije, projektni dnevi, praktično usposabljanje pri delodajalcih, obisk prireditev ter regijska in državna tekmovanja). 

Prav tako prestavljamo tudi naše dogodke ob praznovanju 70-letnice šole (Akademija 70: Že 70 let kamniški obrazi prihodnosti, razstave, okrogle mize, predstavitve in športno prireditev).

Roditeljski sestanki so prestavljeni, govorilne ure za starše pa potekajo po telefonu ali elektronski pošti.

Na šoli izvajamo naslednje preventivne ukrepe:

  • osveščanje zaposlenih in dijakov za zajezitev virusa;
  • namestitev razkužil ter dosledno čiščenje in razkuževanje površin;
  • prezračevanje učilnic in skupnih prostorov;
  • prilagojen pouk športne vzgoje.

 

Začasno ne omogočamo izvajanja dejavnosti zunanjim najemnikom.

 

Vse informacije, navodila in usmeritve so na voljo na spletni strani NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:

NIJZ: https://www.nijz.si/

Ministrstvo za zdravje: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: https://www.gov.si/novice/2020-03-06-posodobljene-usmeritve-glede-koronavirusa-covid-19-ki-vsebujejo-azurirane-uradne-informacije/

 

O vseh nadaljnjih spremembah in ukrepih vas bomo sproti obveščali.

 

Bernarda Trstenjak, ravnateljica