Načrt raziskovalne naloge

GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA KAMNIK
NACRT RAZISKOVALNE NALOGE

Naslov raziskovalne naloge:

Mentorji:

Komentorji:

Dijaki, mladi raziskovalci, oddelek:

Predmet raziskovanja (kaj boste raziskovali, proučevali)?

Cilj raziskovanja (kaj želite pokazati, ugotoviti, doseči...)?

Do kdaj boste zaključili raziskavo?

Raziskovalna metodologija (kako boste raziskovali, eksperimentirali, anketirali, zbirali podatke...)?

Koga boste anketirali, merili, boste delali na terenu, kje....?

S katerimi zunanjimi institucijami boste sodelovali in kako?

Tehnična sredstva, oprema, pripomočki, literatura za vašo raziskavo (okvirno):

Obdelava podatkov (računalniško, ročno...):

Obseg mentorjevega dela (ocenite število ur):

Utemeljite, zakaj vas ta tema zanima, zakaj vas je pritegnila, zakaj jo predlagate?

 

Načrt naloge:

  1. opredelitev problema (načrtovanje raziskovalne naloge;

  2. predstavitev hipotez(e);

  3. izbira in uporaba ustreznih metod dela.


 

Kamnik,............................................                  Podpis predlagatelja

 

Če rubrike se ne morete izpolniti, pustite prazno.

Rok prijave je do 18. decembra 2017, vendar pa lahko naloge prijavljate vse leto.