Raziskovalna dejavnost

Dragi raziskovalci, raziskovalke, mentorji, mentorice!

14. regijsko tekmovanje mladih raziskovalcev »Znanost mladini« bo potekalo v četrtek, 30. marca 2017, na Gimnaziji LitijaOsnovna navodila
Predstavitev raziskovalne naloge
Zagovor pred strokovno komisijo je javen. Predstavitev traja 15 minut (10 min predstavitev, 5 min diskusija).

Avtor(ji) naj na zagovoru:

  • pojasni(jo), zakaj je (so) raziskovalno nalogo napisal(i);

  • izpostavi(jo) izvirnost naloge;

  • pojasni(jo) bistvo naloge in se izogiba(jo) navajanju nepotrebnih podatkov;

  • v uvodu predstavi(jo) hipoteze oz. hipotezo in jih (jo) poveže(jo) z vsebino naloge (dosedanjih raziskav ne navajamo);

  •  predstavi(jo) eksperimentalno delo ali empirično delo - metode dela v obliki recepta (ne opisujemo in ne vključujemo  nepotrebnih podatkov, jasno izpostavimo uporabljene metode);

  • jasno in strnjeno poda(jo) rezultate;

  • v razpravi pojasnijo svoje trditve in jih razložijo z že obstoječimi podatki, ki so jih dobili s pomočjo meritev oziroma v relevantni  literaturi.


Mentorji in raziskovalci naj razmislijo o načinu predstavitve in potrebni tehniški opremi.