Ustvarjalne delavnice: Proč s plastiko

Ste se že kdaj vprašali, koliko plastike se vsakodnevno proizvede doma in po svetu? Kakšen vpliv ima to na celotni ekosistem? Kako in koliko časa imamo, da popravimo že skoraj nerešljivo situacijo, ki smo jo ljudje ustvarili s svojo nemarnostjo?
Dijaki 2. F in 2. G so se poglobili v to temo in jo na zanimiv način predstavili mlajšim dijakom. Pridobljene informacije so si nato vtisnili v podzavest z ustvarjalnimi delavnicami. 

Nina Šmidovnik