Delavnice v izvedbi Humanitas-a

Z vse večjim številom prebivalcev na Zemlji globalni problemi niso nič novega. Na delavnici, ki jo je pripravil Humanitas, društvo, ki se ukvarja z globalnim učenjem in sodelovanjem, so se dijaki tretjega letnika ekonomske srednje šole poglobili v problem prenaseljenosti. Poskušali so kritično razmišljati o posledicah naših dejanj. Postavili so se v vlogo posameznika in raziskovali možnosti za aktivno udeležbo v spreminjanju družbe na bolje.Nina Šmidovnik