Spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka

Spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka
V programu gimnazije in predšolske vzgoje imamo omejitev vpisa. Spodnje meje v 1. krogu izbirnega postopka so naslednje:

GIMNAZIJA: 147 točk,  NPZ 135 točk

PREDŠOLSKA VZGOJA: 126 točk

Kandidati za vpis na gimnazijo, ki niso bili izbrani v 1. krogu, se oglasijo v torek, 21. 6., do 15.00 v svetovalni službi, kjer bodo dobili informacije in gradivo za sodelovanje v 2. krogu izbirnega postopka.

Kandidati za vpis na predšolsko vzgojo, ki niso bili izbrani v 1. krogu, se oglasijo v torek, 21. 6., od 12.00 do 15.00 v svetovalni službi (Darinka Vrhovec), kjer bodo dobili informacije in gradivo za sodelovanje v 2. krogu izbirnega postopka.

Rezultati 2. kroga izbirnega postopka bodo v torek, 28. 6. 2016, ob 10.00 objavljeni na vhodnih vratih šole.

Dijaki, sprejeti v 1. krogu, se vpišejo na termine določene ob prinosu spričeval.