Prijava na splošno in poklicno maturo

Prijava na splošno in poklicno maturo

Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli je 31. 3. 2020.

Informacije glede prijave in izpolnjene prijavnice posredujete tajnici za splošno maturo Sonji Trškan na elektronski naslov sonja.trskan@gssrm.si

 

Zadnji rok za prijavo kandidatov k poklicni maturi v spomladanskem izpitnem roku na šoli je 31. 3. 2020.

Informacije glede prijave in izpolnjene prijavnice posredujete tajnici za poklicno naturo Gabrijeli Gregorič na elektroski naslov gabrijela.gregoric@gssrm.si