Obisk ArboretumaSkupina dijakov programa predšolska vzgoja se je podala v Arboretum.  S pomočjo aplikacije Actionbound so reševali zanke in uganke, posejane po parku.  Po čudovitem okolju so bili deležni vodenega ogleda z gospo Matejo Mavec, ki se je v glavnem vrtel okoli vzgoji predšolskih otrok s poudarkom na razvijanju ustreznega odnosa do rastlin in okolja. In kaj bi otroci brez igre, še sploh, ko je v parku toliko igral? Da bi bila njihova igra tudi varna, je profesorica Krevsova pripravila predavanje na to temo, igrala pa so z vidika varnosti tudi praktično preizkusili.