Nemška bralna značka

Nemška bralna značka
Dijakinje in dijaki so tudi pri nemški bralni znački dosegli lepe rezultate.

 1. 3. 2019 so tekmovali za Epi Lesepreis in dosegli:

 Zlato priznanje
 1. Blaž Sušnik, 2.č
 2. Natalija Gorjup, c
Srebrno priznanje
 1. Maruša Petek, 3.c
 2. Jan Orehek, 1.a
 3. Ana Krzyk, 3.b
Na spletnem Bralnem tekmovanju centra Oxford pa so dosegli:

Bronasto priznanje
 1. Ivana Mušič Lap, 2.a
 2. Nina Goričan, 1.c
 3. Aljaž Kos Jamnik, 2.a
 4. Taja Majdič, 2.a
 5. Žan Javornik, 2.a
 6. Manca Turšič, 2.a
 7. Matic Maren, 2.a
 8. Eldina Agović, 2.a
 9. Tea Repnik, 2.a
 10. Anja Žnidaršič, 3.č