Dopolnjena merila ocenjevanja

Zaradi izrednih razmer in poučevanja na daljavo so strokovni aktivi na gimnaziji dopolnili usklajena merila ocenjevanja znanja, ki si jih lahko ogledate pod zavihkom PROGRAMI - GIMNAZIJA- Dopolnitve usklajenih meril ocenjevanja znanja po aktivih ali na povezavi Dopolnjena merila.

Programski učiteljski zbor na programu ekonomskega tehnika je sprejel Prilagoditve preverjanja in ocenjevanja znanja v času poučevanja na daljavo in Prilagoditev ocenjevanja za posamezne oddelke ET. 

Prav tako je programski učiteljski zbor na programu predšolske vzgoje sprejel Prilagoditve preverjanja in ocenjevanja znanja v času poučevanja na daljavo in Prilagoditev ocenjevanja za posamezne oddelke PV.