Ko se učitelj učiKombi in pol pedagoških delavcev GSŠRM se nas je v soboto, 19. januarja 2019, pridružilo kolegom na izobraževanju v sklopu projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT-Pedagogika pedagogika 1 : 1. Družili smo se na Gimnaziji Antona Martina Slomška v Mariboru, s pogledom na kalvarijski hrib na eni in pohorska smučišča na drugi strani. Obdani s štajersko meglo smo toliko laže zrli v morebitna nova pedagoška obzorja.

Že doživetje skupne vožnje tja in nazaj nas je na svojstven način povezalo, izmenjava pogledov na videno in slišano pa sploh. Plenarni predavatelj dr. Željko Ćurić, psihiater, psihoterapevt in komunikolog, je očaral prav vse. Njegove dalmatinske korenine (in veje:)) so v kombinaciji s tekočo in duhovito rabo slovenščine v tehtni in živi predstavitvi pri poslušalcih vzbudile iskreno zanimanje za predavanje o procesu preobrazbe človeka in družbe.

Ob delavnicah smo v manjših skupinah posvečali pozornost nekaterim konkretnim vidikom preobrazbe, ki jo posameznikom in družbi prinaša raba informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT). Zase lahko omenim dva vidika, ki me utrjujeta v prepričanju, da mora biti učitelj sicer odprt za morebitne dodelave in spremembe, a da mora za kakovostno poučevanje, tako kot že tisočletja njegovi predhodniki, ohraniti čist pogled in zdravo pamet.

Prvi vidik je bila rdeča nit delavnice Kako naša prepričanja vplivajo na rabo IKT, da je z "milenijci" povezanih precej mitov glede njihove "domorodske" IKT-opismenjenosti, večopravilnosti, mesebojne odtujenosti ... Učitelji smo tudi v eri zaslonov in slušalk čustvena, vrednostna in vednostna opora osmišljenega znanja.

Drugo dragoceno smer je nakazala delavnica Kritično vrednotenje informacij s spleta. Utrdila sem se v prepričanju, da je treba pridobljene informacije ne glede na medij vedno "križati" -- poiskati več virov, določiti njihov presek, si ustvariti vtis o tem, koliko je verjeti najdenim virom in njihovim virom. Da je Wikipedija na straneh, ki jih spremlja in nadzira veliko uporabnikov, iz leta v leto bolj zanesljiva, smo se prepričali že mnogi zahtevni uporabniki tega najlaže dostopnega vira informacij.

Prepričana sem, da je izobraževanje učiteljev smiselno, če vodi v takojšnjo živo rabo. In da učeči se učitelj ne sme biti bolj obremenjen s pisanjem poročil kot s poučevanjem samim...

Marta Zabret, 21. januarja 2019