VESOLJSKO DVIGALO, QUADROCOPTER, ROBOTSKO VOZILO …

VESOLJSKO DVIGALO, QUADROCOPTER, ROBOTSKO VOZILO …

oglas_2015_skupajVabimo vas, da se priključite skupini dijakov pri delu v raziskovalnem projektu. S projektnim delom vas želimo vzpodbuditi k samostojnemu razmišljanju in reševanju kompleksnih tehničnih problemov. Prek raziskovalnih projektov želimo v vas vzbuditi čut za skupinsko delo in vam prikazati kako lahko naravoslovne vsebine smiselno uporabite v vsakdanjem življenju. V lanskem letu smo začeli s projektom IKARUS.


Vse, ki bi vas zanimalo tovrstno delo, ste vabljeni na uvodni  predstavitveni sestanek, ki bo v četrtek, 8. oktobra 2015, ob 10.40 v učilnici 77!


Projekti so za srednješolce tehnično zahtevni in bodo zahtevali povezovanje in nadgradnjo učne snovi, ter povezovanje z raziskovalci in podjetji. Pri tem vam bodo pomagali mentorji.


Poleg tehničnih veščin boste pridobili tudi osnovna marketinška znanja in se naučili komunicirati z mediji, podjetji, raziskovalci in sponzorji. Prav tako se boste naučili osnov javnega nastopanja in predstavitve svojega dela v javnosti, kar je za raziskovalno delo izrednega pomena, obenem pa tako poskrbeli za promocijo šole in projekta v medijih.


NEKAJ PREDLOGOV PROJEKTOV (Našteti projekti predstavljajo predloge za prvo delovno leto. Če boste izrazili željo, se projekti lahko tudi spremenijo, oziroma prilagodijo vašim željam.

1. VESOLJSKO DVIGALO / SPACE ELEVATOR - Cilj projekta je izdelati napravo, ki bo izbrano telo (na primer kamero) dvignila do višine vsaj 500 metrov. Naprava se bo do izbrane višine dvignila po kompozitnemmaterialu (vrv ali trak), ki ga bo napenjal helijev balon. Na svoji poti bo prek vgrajenih senzorjev zbirala različne podatke o strukturi atmosfere in jih v realnem času pošiljala nazaj na površje zemlje.


2. QUADROCOPTER - Dijaki bi v okvirju projekta izdelali quadrocopter, ki bo sposoben sledenja gibajočim objektom, ter avtonomnega gibanja preko ovir. Naprava bo lahko v zraku delovala vsaj 20 minut pri minimalni obremenitvi, oziroma 15 minut pri maksimalni obremenitvi. Naprava bo sposobna opravljati različne okoljske meritve (tlak,temperatura, koncentracija CO2, O2, ...).


3. AVTONOMNO ROBOTSKO VOZILO - Robotsko vozilo, ki ga bodo dijaki izdelali bo sposobno avtonomnega gibanja med ovirami ter izvajanja nalog za katere se bo skupina odločila (plezanje po stopnicah, odpiranja vrat, merjenja različnih parametrov, ...).


4. ATMOSFERSKA SONDA -  Atmosferska sonda, ki jo s pomočjo helijevega balona dvignemo do višine 30 km. Na  poti lahko zbira podatke o tlaku, temperaturi in opravlja druge  meritve.


5.VETRNICA ZA PRIDOBIVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE - Izdelava vetrnice, s katero bi pridobivali električno energijo. Postavili bi jo na šolo, morda pa bi jo povezali še s pridobivanjem električne energije s pomočjo sončnih celic.


ČASOVNICA
Čas trajanja projektov je od septembra 2015 do maja 2015.
September 2015 - predstavitveni sestanek, izbira projekta
Oktober 2015  spoznavni vikend, učenje osnov tehničnega dela (stružnica, 3D tiskalnik, CNC rezkar), programiranja mikroprocesorjev in promocije projekta, prvi sklop predavanj
November 2015 - januar 2015  prvi del izvedbene faze, izdelan prvi prototip naprave, drugi sklop predavanj
Februar 2016 - junij 2016  drugi del izvedbene faze, testiranje in izboljšave prototipa, tretji sklop predavanj
Julij 2016 - zaključek dela za šolsko leto in zaključna prireditev / predstavitev


PREDAVANJA
Med letom bodo organizirani tudi trije sklopi predavanj. Predavanja se sicer dotikajo tem raziskovalnih nalog, vendar je njihov glavni namen dijake povezati z uspešnimi slovenskimi raziskovalci, znanstveniki in podjetniki.Predavanja so odprta za javnost in se jih lahko udeležijo tudi tisti, ki pri projektih ne sodelujejo, potekala bodo v popoldanskem času.


DELAVNICE
Učenje programerskih in elektrotehničnih veščin bo potekalo na šoli, prav tako tudi dela povezana s promocijo projekta. Dijaki imajo na voljo tudi dve delavnici in sicer v prostorih laboratorija Fakultete za matematiko in fiziko in laboratorijih podjetja Iskra zaščite v Ljubljani.