Poklicna matura v spomladanskem roku 2022

Poklicna matura v spomladanskem roku 2022

Sreda, 6. julija, je bil znova eden lepših dni na naši šoli. Kar 86 dijakinj, dijakov ter udeleženk izobraževanja odraslih se je namreč razveselilo spričeval poklicne mature, saj so vsi, ki so v spomladanskem roku pristopili k poklicni maturi, zrelostni izpit tudi uspešno opravili. Pa ne le to, med že tako uspešno generacijo se je zasvetilo kar 15 zlatih poklicnih maturantov, dva od teh sta prejela celoten izkupiček točk in s tem postala diamantna maturanta.
 

Med kandidati jih je bilo 30 s programa ekonomski tehnik in 56 s predšolske vzgoje. Poleg izvrstnih spričeval nas še posebej veseli tudi, da smo še dvignili uspeh v številu točk v primerjavi s preteklim letom.
 

Spričevalo s pohvalo za izjemen splošni uspeh in doseženih vseh možnih 23 točk sta prejela Timotej Marinko s programa ekonomski tehnik in Tija Mujakić s programa predšolska vzgoja. Družbo jim dela še 13 zlatih maturantk in maturantov s spričevalom s pohvalo za izjemen splošni uspeh, in sicer Rok Krmavnar, Lukas Lupis Pirc, Pia Radovan in Rok Šuštar Grudnik s programa ekonomski tehnik ter Hana Dacar, Lara Hribar, Hana Hrvat, Leja Kralj, Tanai Movern, Anže Pančur, Klara Podjed, Katja Tomšič in Tjaša Uršič s programa predšolska vzgoja.
 

Vsem maturantkam in maturantom poklicne mature iskreno čestitamo in želimo, da jih srednješolska popotnica uspešno vodi skozi življenje!