Nemška jezikovna diploma DSD1

Nemška jezikovna diploma DSD1
32 dijakov je uspešno opravilo nemško jezikovno diplomo DSD1. Današnjo podelitev jezikovnih spričeval so dijaki naše šole popestrili še s krajšim kulturnim programom. Vsem dijakom iskreno čestitamo!