Naš "info" dan

Naš "info" dan
Drugi vikend v februarju, tako kot pri večini slovenskih izobraževalnih ustanov, tudi na naši šoli poteka živahno, v ritmu že ustaljenih informativnih dni.

Skupine bodočih dijakov gimnazije, ekonomskega tehnika in predšolske vzgoje, s starši sledijo vodenim ogledom šole, kjer se imajo, programu prilagojeno, možnost vživeti v kratke utrinke srednješolskega pouka. Sprehodi čez učilnice ponujajo doživetje predmetov od jezikov, družboslovja in - morda tistih, ki s svojimi praktičnimi poskusi najbolj pritegnejo pozornost -  naravoslovnih predmetov, do celo sproščenega pouka športne vzgoje. V šolski avli; v običajnih dneh središču družabnosti; se predstavljajo interesne dejavnosti, kot so raziskovalno-astronomski krožek RAK, muzikal, Mepi, video skupina in druge.

Celotna predstavitev se je ponovila še v soboto zjutraj, gsšrmjevci pa se že veselimo novih generacij!

Članek: Maja Toni, GSŠRM Press,


Foto: Maša Kotnik, GSŠRM Press in šolska video skupina
Več fotografij lahko najdete na naši Facebook strani.