Državno tekmovanje mladih raziskovalcev

Državno tekmovanje mladih raziskovalcev

V ponedeljek, 20. maja je v Murski Soboti potekalo državno tekmovanje Mladih raziskovalcev Slovenije. Tri raziskovalne naloge naše gimnazije so se uvrstile na državno tekmovanje. Te raziskovalne naloge so v marcu prestale regijsko ocenjevanje in se uvrstile v naslednji krog ocenjevanj, kjer so strokovnjaki izmed vseh nalog izbrali šest najboljših iz vsakega področja, in te so dobile priložnost, da pred komisijo predstavijo svoje delo in znanje ter se potegujejo za zlata in srebrna priznanja.

 

Neža Šušteršič, Bine Hrastovec in Gregor Parazajda iz 3.č so pod vodstvom mentorjev Renate Capuder M. ter Lojzeta Vrankarja zagovarjali nalogo z naslovom Nova generacija Zn-organskih akumulatorjev v kategoriji Interdisciplinarno področje.

Dosegli so 3. mesto in Srebrno priznanje.

 

Pod mentorstvom mag. Sonje Trškan in Žige Repanška je dijakinja  Vita Pestotnik v kategoriji medicine zagovarjala raziskovalno nalogo: Vpliv zdravljenja, telesne vadbe in prehrane na funkcijo mišic pri mladostnici s Hodgkinovim limfomom.

Dosegla je 1. mesto in prejela Zlato priznanje.

 

Miha Bogataj, Manca Pristavec sta pod mentorstvom mag. Sonje Trškan in dr. Žige Koklja pripravila geografsko raziskovalno nalogo z naslovom Spremembe reliefa v zgornjem toku Kamniške Bistrice 2023.

Uvrstila sta se na 3. mesto in prejela Srebrno priznanje.