Terensko delo v ZOO Ljubljana za 3. letnik priprave na maturo iz biologije

Dijaki 3. letnikov gimnazije pri pripravi na maturo iz biologije bodo opravili terenske delavnice (ekologija).