Razvedrilna matematika-šolsko tekmovanje

Dijaki se ob 13.40 zberejo v učilnicah po spodnjem razporedu: 18 - (1. A, C, Č in 3. A, B)__19 – (1.B in 4. A)__21 - (2. C, Č, G in 3. C, Č, F )___22 – (2. A, B in 4. B, Č, G)