Ekskurzija na Cerkniško jezero (3.letniki matura BIO in GEO)

Lokacija: Cerkniško jezero

Ekskurzija je namenjena dijakom 3. letnikov, ki se pripravljajo na maturo iz BIO in GEO.

Vodji: Majda Zabrič, Jana Resman

Spremljevalci: Sonja Trškan, Jana Resman, Valerija Podjed, Majda Zabrič