Razredniki

RAZREDNIKI IN NJIHOVI NAMESTNIKI v šolskem letu 2021/2022

 

oddelek RAZREDNIK NAMESTNIK
1. A Ines ŽUMER Nadja BLATNIK
1. B Cirila JERAS Lojze VRANKAR
1. C Katja BALANTIČ Žan GRM
1. Č Jana RESMAN Suzana PERHAVEC
1. D Suzana ANDOLJŠEK Stanislava POLAJŽER
1. E Tanja Jana ŽAVBI Marta JANEŽIČ
1. F Sara RUSTJA TURNIŠKI Marjeta KRALJ
1. G Marta JANEŽIČ Žan GRM
2. A Dušan KAVKA Antonija BARBA
2. B Sonja TRŠKAN Jana RESMAN
2. C Brigita STELE KRALJ Ines ŽUMER
2. Č Tatjana ZORMAN Cirila JERAS
2. D Gabi DERNULOVEC Marija GERE
2. E Klavdija PIKELJ GROBELNIK Tanja PAVLINIČ
2. F Jana PERTOT TOMAŽIČ Tatjana CVRTILA LOŽAR
2. G Vesna FABJAN Irja MRAK
3. A Lojze VRANKAR Dušan KAVKA
3. B Marija ŠVRAKA Marta ZABRET
3. C Milan MANDELJC Ožbej VRESNIK
3. Č Uršula POTOČNIK Suzana PERHAVEC
3. D Marija GERE Mateja ILIBAŠIĆ
3. E Ksenija KRAPŠ Vitka VOLJČ
3. F Barbara OGRIN Tanja PAVLINIČ
3. G Marjeta KRALJ Klavdija PIKELJ GROBELNIK
4. A Rafaela KOŽLAKAR Milan MANDELJC
4. B Renata CAPUDER MERMAL Nataša HRIBAR
4. C Tatjana CVRTILA LOŽAR Alenka HLADNIK
4. Č Ožbej VRESNIK Nadja BLATNIK
4. D Viktorija PIRŠ Vesna FABJAN
4. F Andreja KUŠAR Katarina RUDOLF
4. G Irja MRAK Kristina JAMŠEK
MT Valerija VLAŠIČ VILFAN Stanislava POLAJŽER