Razredniki

RAZREDNIKI IN NJIHOVI NAMESTNIKI v šolskem letu 2018/2019

oddelek RAZREDNIK NAMESTNIK
1. A Rafaela KOŽLAKAR Lojze VRANKAR
1. B Renata CAPUDER MERMAL Nataša HRIBAR
1. C Tatjana CVRTILA LOŽAR Jana RESMAN
1. Č Ožbej VRESNIK Nadja BLATNIK
1. D Viktorija PIRŠ Vesna FABJAN
1. F Andreja KUŠAR Stanislava POLAJŽER
1. G Irja MRAK Marjeta KRALJ
2. A Melita PREZELJ Antonija BARBA
2. B Katja BALANTIČ Suzana PERHAVEC
2. C Tanja PAVLINIČ Maja ŠTURM
2. Č Marta JANEŽIČ Cirila JERAS
2. D Suzana ANDOLJŠEK Marija GERE
2. F Alenka LUKAN Marta JANEŽIČ
2. G Gabrijela GREGORIČ Katarina JUHART
3. A Marta ZABRET Brigita STELE KRALJ
3. B Sonja TRŠKAN Dušan KAVKA
3. C Ines ŽUMER Stanislava ŽIDAN
3. Č Tatjana ZORMAN Lojze VRANKAR
3. D Maja ŠTURM Viktorija PIRŠ
3. E Klavdija PIKELJ GROBELNIK Mateja ILIBAŠIĆ
3. F Žiga REPANŠEK Tatjana CVRTILA LOŽAR
3. G Vesna FABJAN Tanja PAVLINIČ
4. A Marija ŠVRAKA Ožbej VRESNIK
4. B Dušan KAVKA Katja BALANTIČ
4. C Milan MANDELJC Antonija BARBA
4. Č Marjeta KRALJ Ines ŽUMER
4. D Vitka VOLJČ Valerija VLAŠIČ VILFAN
4. E Marija GERE Andreja KUŠAR
4. F Kristina JAMŠEK Irja MRAK
4. G Barbara OGRIN Žiga REPANŠEK
MT Valerija VLAŠIČ VILFAN Anica GRILJ