Regijsko tekmovanje iz fizike

Regijsko tekmovanje iz fizike

V petek, 13. marca 2020, bo ob 14. uri na GSŠRM Kamnik regijsko tekmovanje iz fizike. Vsi dijaki, ki bi se želeli preizkusiti na tekmovanju, se lahko prijavite do vključno ponedeljka,  3. februarja 2020, pri vašem profesorju fizike. Vabljeni!

                                                                  

 Skupina I

Gibanje             


 •                 
 • Premo enakomerno in neenakomerno gibanje.
 •                 
                  
 • Vodoravni in poševni met
 •                 
                  
 • Enakomerno kroženje
 •                 
                  
                                
            
            Statika
            
                          

 •                 
 • Sile. Ravnovesje točkastega telesa.
 •                 
                  
 • Navor. Ravnovesje togega telesa. Težišče.
 •                 
                  
 • Hookov zakon za vzmet.
 •                 
                  
                                
            
            Hidrostatika             

 •                 
 • Hidrostatični tlak. Vzgon.
 •                 
                  
                                
            
            Newtonovi zakoni             

 •                 
 • II. Newtonov zakon.
 •                 
                  
 • Sile pri enakomernem kroženju.
 •                 
                  
 • Gravitacijska sila.
 •                 
                  
                                
            
            Gibalna količina             

 •                 
 • Izrek o gibalni količini. Sila curka.
 •                 
                  
 • Izrek o ohranitvi gibalne količine. Trki.
 •                 
                  
                                
            
            Energija             

 •                 
 • Kinetična (translacijska), potencialna, prožnostna energija. Energijski zakon.
 •                 
                  
 • Delo in moč pri translaciji.
 •                 
                  
                                
            
Skupina II
            Toplota             

 •                 
 • Toplotno raztezanje snovi.
 •                 
                  
 • Izotermna, izohorna in izobarna sprememba. Splošna plinska enačba.
 •                 
                  
 • Toplota, notranja energija, energijski zakon. Kalorimetrija. Latentna toplota.
 •                 
                  
 • Prevajanje toplote.
 •                 
                  
                                
            
            Električni tok             

 •                 
 • Ohmov zakon. Kirchhoffovi zakoni.
 •                 
                  
 • Enosmerni in izmenični tok.
 •                 
                  
 • Električno delo. Moč.
 •                 
                  
                                
            
            Električno polje             

 •                 
 • Električna sila. Električna poljska jakost.
 •                 
                  
 • Električno polje točkastih nabojev.
 •                 
                  
 • Električno polje ravne plošče in kondenzatorja.
 •                 
                  
 • Influenca.
 •                 
                  
                                
            
            Magnetno polje             

 •                 
 • Magnetna sila. Magnetni navor.
 •                 
                  
 • Magnetno polje dolge tuljave in ravne žice.
 •                 
                  
 • Energija magnetnega polja.
 •                 
                  
 • Gibanje nabitih delcev v električnem in magnetnem polju.
 •                 
                  
                                
            
             
 Skupina III
            Mehanika             

 •                 
 • Newtonovi zakoni. Gibalna količina. Kinetična, potencialna in prožnostna energija. Delo. Moč. Ohranitveni zakoni.
 •                 
                  
 • Kroženje. Gravitacija.
 •                 
                  
 • Vrtenje togega telesa okoli stalne osi. Navor. Vrtilna količina. Vztrajnostni moment. Kinetična energija pri vrtenju. Kotaljenje.
 •                 
                  
                                
            
            Toplota             

 •                 
 • Plinska enačba.
 •                 
                  
 • Kinetična teorija plinov.
 •                 
                  
 • Notranja energija. Delo. Toplota.
 •                 
                  
 • Izotermna, izohorna, izobarna in adiabatna sprememba. Toplotni stroji.
 •                 
                  
 • Prevajanje toplote.
 •                 
                  
                                
            
            Elektrika in magnetizem             

 •                 
 • Električna sila. Jakost električnega polja. Potencial.
 •                 
                  
 • Kapaciteta kondenzatorja. Dielektrik.
 •                 
                  
 • Ohmov zakon. Kirchhoffovi zakoni. Delo in moč pri stalnem in izmeničnem toku.
 •                 
                  
 • Magnetno polje ravnega vodnika in dolge tuljave. Sila in navor v magnetnem polju.
 •                 
                  
 • Indukcijski zakon. Induktivnost tuljave.
 •                 
                  
 • Gibanje nabitih delcev v električnem in magnetnem polju.
 •                 
                  
 • Električne naprave in instrumenti.
 •                 
                  
                                
            
            Nihanje in valovanje             

 •                 
 • Nihalo na vzmet. Težno nihalo. Energija nihanja.
 •                 
                  
 • Električni nihajni krog. Energija kondenzatorja in tuljave.
 •                 
                  
 • Valovanje na struni in na vodni površini. Zvok.
 •                 
                  
 • Valovni pojavi. Interferenca, odboj, lom, lastna nihanja, uklon elektromagnetnega valovanja na reži in mrežici.
 •                 
                  
 • Geometrijska optika. Enačba leče. Enačba preslikave.
 •                 
                  
 • Gostota svetlobnega toka, osvetljenost.
 •                 
                  
 • Sevanje črnega telesa. Wienov in Stefanov zakon.
 •                 
                  
                                
            
            Delci in valovanja (samo na izbirnem tekmovanju za olimpijsko ekipo)             

 •                 
 • Fotoefekt. Energija in gibalna količina fotona.
 •                 
                  
 • Rentgenska svetloba
 •                 
                  
 • Energijski nivoji v vodikovem atomu. Optični spektri.
 •                 
                  
 • Radioaktivnost. Razpadni čas. Razpolovna debelina.
 •                 
                  
 • Energijske bilance pri jedrskih reakcijah.
 •                 
                  
                                
            
             


Pri reševanju nalog lahko dijaki uporabljajo pisalo, neprogramabilno žepno računalo in geometrijsko orodje.

Literatura: Na regijskem in državnem tekmovanju je dovoljena uporaba ZBIRKA FIZIKALNIH IN MATEMATIČNIH ENAČB (https://www.dmfa.si/Tekmovanja/FiSS/FiSS_Formule.pdf), ki jo natisnjeno lahko prinesete na tekmovanje.  Druga literatura, učbeniki, priročniki ali zapiski niso dovoljeni.