Bett - izobraževalni izzivi z otokaSejem Bett (British Educational Training and Technology Show) že vse od leta 1985 privablja obiskovalce s celega sveta, saj velja za največji svetovni sejem na področju izobraževanja, usposabljanja učiteljev in uvajanja tehnologije v pouk. Tema letošnjega sejma je bila Creating better future by transforming Education. Na sejmu se je predstavilo več kot 850 vodilnih podjetij tega področja, obiskalo pa ga je čez 34.000 udeležencev. Večino predstavljenih izdelkov smo lahko preizkusili, sodelovali v številnih delavnicah ali se udeležili predavanj, kjer so predavatelji s celega sveta predstavljali svoje izkušnje in vizije uvajanja novih tehnologij v poučevanje.

V okviru projekta Inovativna učna okolja podprta z IKT - Pedagogika 1:1 sva se sejma, poleg več kot 100 slovenskih učiteljev in ravnateljev, udeležili tudi dve predstavnici naše šole, Bernarda Trstenjak in Rafaela Kožlakar, in tako dobili možnost, da iz »prve roke» vidiva smernice uvajanja novih metod in tehnologij v poučevanje, predvsem z vidika povezovanja vsebin projekta z novostmi na IKT področju.

Na sejmu je bilo zaslediti veliko virtualne resničnosti in 3D tiskanja, ki dijakom omogoča realno predstavo o različnih predmetih in procesih, velik delež sejemskega dogajanja pa sta zaznamovala tudi kodiranje in robotika. Vodilna podjetja na področju IKT tehnologij pa so usmerjena v razvoj rešitev, ki omogočajo enostavno kreiranje učnih vsebin tako, da le-te povezujejo različne aplikacije in medije (video, podcast, fotografija) ter omogočajo sodelovanja med učenci in učitelji, hkrati pa omogočajo dostop do gradiv kjerkoli in kadarkoli (LMS- Learning Management System). Nekaj takih primerov: Mozabook (z uporabo smo začeli tudi na naši šoli), Lesson, Promethean, Snowflake … Na številnih razstavnih mestih so kraljevali zasloni na dotik, ki so nadgradnja t. i. interaktivnih tabel. Z različnimi programskimi rešitvami le-te namreč presegajo, saj omogočajo enostaven dostop do gradiv, deljenje zaslona mobilnih naprav učencev in obratno.

Na sejmu smo si lahko ogledali tudi nove trende pohištvene opreme učilnic, ki je oblikovana tako, da jo z lahkoto prilagajamo trenutnim potrebam izvedbe pouka. Na enostaven način jo lahko prestavljamo po prostoru in po potrebi prilagodimo individualnemu ali sodelovalnemu delu.

Predavanja Blockchain in Education, uporaba aplikacij Lesson in zaslonov Clevertouch, Inspire Greatness, Evolution in education and technology and where to next, An authors perspective: Making writing exciting so ovrgla dvome o uvajanju sprememb v poučevanje, predvsem z vidika projektov, ki jih na šoli izvajamo.

Hospitacija na SMART šoli Benhurst School, ki vključuje 400 učencev od vrtca do 11. leta starosti, je bila prav tako dodana vrednost obiska sejma. Prisostvovali smo v več razredih, kjer je bil poudarek na aktivni vlogi učencev, pri čemer so uporabljali različne metode dela (delo v parih, skupinsko delo, frontalno podajanje vsebin) in različno tehnologijo (zasloni na dotik, prenosniki, tablice). Opazili smo lahko, da so učenci takega dela vajeni, ravnatelj pa je v uvodnem nagovoru poudaril tudi, da prav tako vključujejo socialno in čustveno učenje ter razvijajo medsebojno sodelovanje in spoštovanje. Še posebej opazno je bilo, da niti ena učilnica ni imela klasične postavitve klopi in stolov, kar jim je omogočalo hitro prilagajanje na trenutno metodo dela. Vse videno in moto šole »Only my best is good enough for me« je na nas obiskovalce naredilo močan vtis.