Praktično usposabljanje v tujini

Praktično usposabljanje v tujini

Na razpisu Erasmus+ KA1 smo bili izbrani za projekt učne mobilnosti posameznikov na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

V programu ekonomskega tehnika dijaki v 3. letniku lahko opravljajo praktično usposabljanje na Portugalskem v mestu Braga.

V programu predšolske vzgoje dijaki v 3. letniku lahko opravljajo praktično usposabljanje v Avstrij - Celovec ali v Angliji -Leeds.

 

Dijaki morajo oddati Prijavo na prakso v tujini in zadostiti kriterijem razpisa.

Razpis za sofinanciranje praktičnega usposabljanja v tujini v šol. letu 2020/21
Prijava na prakso v tujini
Moj CV
Navodila za izpoljnjevanje CV
CV - vzorec
Evropska jezikovna lestvica