Akreditacija Erasmus

AKREDITACIJA ERASMUS NA PODROČJU POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA (2021 – 2027)

GSŠRM je na razpisu 2020 dobila odobreno vlogo za pridobitev akreditacije za področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja. 

Akreditacija Erasmus je orodje, namenjeno organizacijam, dejavnim na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, splošnega šolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih, ki želijo vzpostaviti čezmejne izmenjave in sodelovanje. Podelitev akreditacije Erasmus potrjuje, da je prijavitelj pripravil načrt za izvedbo visokokakovostnih aktivnosti mobilnosti kot del širših prizadevanj za razvoj svoje organizacije. Ta načrt se imenuje načrt Erasmus, je ključni del prijave za akreditacijo Erasmus in se nanaša na krajše obdobje od dveh do petih let. V tem času mora šola redno poročati Nacionalni agenciji o napredku akreditacije in o morebitnih prihodnjih posodobitvah načrta Erasmus, da bo načrt ostal aktualen.

S pridobitvijo akreditacije Erasmus ima GSŠRM poenostavljen dostop do možnosti financiranja v okviru ključnega ukrepa 1 na področju PIU.

Akreditacija Erasmus je veljavna za celoten čas trajanja prihodnjega programa Erasmus+ (2021–2027), a mora pri tem GSŠRM ves čas še naprej izpolnjevati pogoje, ki so opredeljeni v Razpisu za pridobitev akreditacije Erasmus.