Praktično usposabljanje z delom (PUD)

Praktično usposabljanje z delom (PUD)

Praktično usposabljanje z delom (PUD) je del obveznega programa za dijake ekonomskega tehnika in predšolske vzgoje.

Več o praktičnem usposabljanju pri delodajalcih si lahko preberete na povezavi PUD.

Praktično usposabljanje organiziramo z različnimi delodajalci, dijaki se lahko odločijo tudi za opravljanje PUD v tujini.

 

EKONOMSKI TEHNIK

Na praktično usposabljanje z delom odhajajo v podjetja dijaki drugih in tretjih letnikov. S podjetji, kjer dijaki opravljajo PUD, šola podpiše pogodbo.

V šolskem letu 2019/20 bo potekalo:

  • za 2. letnik v času od 13. 1. do 24. 1. 2020 in
  • za 3. letnik v času od 4. 11. do 15. 11. 2019.


Organizacijo PUD vodi Viktorija Pirš.

 

 

PREDŠOLSKA VZGOJA

Praktično izobraževanje v delovnem procesu obsega 10 tednov in omogoča doseganje ciljev, ki jih šola ne more uresničiti, so pa pomembni pri razvijanju poklicnih kompetenc. Nosilec izobraževanja sta vrtec in šola.

Praktično usposabljanje v šolskem letu 2019/20 bo potekalo:

  • v času od 20. 1. do 24. 1. 2020 za 1. letnik,
  • v času od 2. 3. do 13. 3. 2020 za 2. letnik,
  • v času od 16. 3. do 27. 3. 2020 za 3. letnik in
  • petki od 23. 9. 2019 do 20. 12. 2019 in strnjeno od 6. 1. do 17. 1. 2020 za 4. letnik.


Organizacijo PUD vodi Klavdija Pikelj Grobelnik.