Praktično usposabljanje z delom (PUD)

Praktično usposabljanje z delom (PUD)

EKONOMSKI TEHNIK

Praktično usposabljanje z delom je obvezno za dokončanje programa za vse dijake. Na praktično usposabljanje z delom odhajajo v podjetja dijaki drugih in tretjih letnikov. S podjetji, kjer dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom, šola podpiše pogodbo.

Potekalo bo:

  • za 2. letnik v času od 14. 1. do 25. 1. 2019 in
  • za 3. letnik v času od 4. 3. do 15. 3. 2019.


Organizacijo PUD vodi Suzana Andoljšek.PREDŠOLSKA VZGOJA

Praktično izobraževanje v delovnem procesu obsega 10 tednov in omogoča doseganje ciljev, ki jih šola ne more uresničiti, so pa pomembni pri razvijanju poklicnih kompetenc. Nosilec izobraževanja sta vrtec in šola.

Praktično usposabljanje bo potekalo:

  • v času od 7. 1. do 11. 1. 2019 za 1. letnik,
  • v času od 11. 2. do 22. 2. 2019 za 2. letnik,
  • v času od 11. 3. do 22. 3. 2019 za 3. letnik in
  • petki od 28. 9. 2018 do 11. 1. 2019 in strnjeno od 7. 1. do 18. 1. 2019 za 4. letnik.


Organizacijo PUD vodi Klavdija Pikelj Grobelnik.