Vpis v 1. in 2. krogu

Vpis v 1. in 2. krogu

 

VPIS V DRUGEM KROGU

 

Pozdravljen bodoči dijak, dijakinja! 

 

Če v prvem krogu niste bili kandidat za vpis na naši šoli, vas vabimo, da najprej preberete dopis, ki je bil maja poslan našim bodočim dijakom. Dopis devetošolcem.

 

Prosimo vas, da se na prvotni šoli dogovorite, da obrazec "Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole" po običajni pošti posredujejo naši šoli. 

 

Vpis bo v drugem krogu v celoti potekal na daljavo in sicer tako, da izpolnite Prijavni obrazec. 

 

POVEZAVA DO PRIJAVNEGA OBRAZCA (rok za izpolnitev je 1.7.2022).

Pomembno je, da v obrazcu pridete do zadnje strani (pritisnite gumb KONEC), sicer priloge ne bodo oddane. Vaše odgovore in oddane priloge lahko preverite v PDF poročilu na koncu ankete. 

V kolikor vaša prijava ne bo uspešna, vas bomo o tem obvestili po elektronski pošti in prosili za manjkajoče podatke. 

Vsi vpisani boste po 1.7.2022 po običajni pošti prejeli Sklep o sprejemu in Potrdilo o vpisu.

 

Navodila za vpis 

1.          V prijavnem obrazcu izpolnite vsa zahtevana polja in priložite priloge.

2.          Pred izpolnjevanjem vpisnega obrazca pripravite vse potrebne priloge. Obvezne priloge so fotografija, kopija spričevala 9. razreda in kontaktni podatki staršev za komunikacijo v sistemu eAsistent. Neobvezne priloge so: prijava na prehrano, naročilnica za učbenike, potrdilo o prepoznani nadarjenosti. Obrazci prilog se nahajajo v spodnjih priponkah.

3.          Pred izpolnjevanjem vpisnega obrazca razmislite še o izbiri drugega tujega jezika (samo dijaki gimnazije; v drugem krogu je na izbiro le nemščina), o izbiri inštrumenta (samo dijaki predšolske vzgoje) ter o sošolcu, s katerim  bi želeli biti skupaj v oddelku.

 

Priloge:

 

Povezava do seznama učbenikov in delovnih zvezkov

 

V primeru vprašanj, pišite na elektronski naslov šolskih svetovalk Erike Zabret (gimnazija) ali Ema Antončič (predšolska vzgoja in ekonomski tehnik).

 

 

SPODNJE MEJE ZA VPIS V DRUGEM KROGU

- gimnazija: 130 točk

- predšolska vzgoja: 116 točk

 

******************************************************************************************************************************************************

VPIS V PRVEM KROGU

 

PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE: Spodnja meja za vpis v prvem krogu je 119/75.

Kandidati, katerih seštevek točk je višji od navedenega, ste sprejeti in boste na dom po 1.7. 2022 prejeli Sklep o sprejemu in Potrdilo o vpisu. Ostali kandidati boste preko elektronske pošte povabljeni v drugi krog vpisa. 

 

******************************************************************************************************************************************************

Predpisi in rokovnik

Postopek vpisa v srednjo šolo ureja Pravilnik o vpisu v srednje šole.

Terminsko razporeditev za prijavo in vpis v tekočem šolskem letu najdete na spletni strani MIZŠ  Vpis v srednjo šolo

Rokovnik za vpis v srednjo šolo se nahaja na povezavi ROKOVNIK