Razpisi

RAZPIS ZA ODDAJO ŠOLSKIH PROSTOROV V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

V skladu z okrožnico Ministrstva za šolstvo, znanost in šport št. 6035/16/2011/2 in v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) objavljamo razpis za oddajo šolskih prostorov v šolskem letu 2018/2019, in sicer:

  • veliko telovadnico,
  • malo telovadnico,
  • jedilnico,
  • fitnes,
  • učilnice.

Na razpis se lahko prijavite do petka 15. 6. 2018. Vlogo z želenim terminom najema pošljite na e- naslov: simona.albiani@gssrm.si.

Cene najema prostorov bodo potrjene v mesecu septembru 2018 na seji Sveta šole, predvidoma pa bodo ostale enake kot v tem šolskem letu. Najemne pogodbe bodo sklenjene največ za eno leto.

© 2018 Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra.