Knjižnica

Šolska knjižnica je osrednji informacijski in študijski prostor šole in je ena bolje opremljenih srednješolskih knjižnic. Poleg knjig, kjer je na voljo preko 28.000 enot, smo naročeni tudi na 110 naslovov periodičnega tiska v slovenskem in tujih jezikih.

Knjižnica je namenjena dijakom in profesorjem. Podpira vzgojno izobraževalno delo na šoli, profesorje oskrbuje z literaturo za utrjevanje, izpopolnjevanje in poglabljanje strokovnega znanja, dijakom pa s sistematičnim posredovanjem literature razširja in poglablja pri šolskem pouku pridobljena spoznanja.

 

© 2018 Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra.